Maidir le do Chuairt

Conas teacht anseo:

Tá Anaclann Dúlra Pháirc na Cúile suite i nDeisceart Chontae na Gaillimhe díreach 4km siar ó thuaidh ó bhaile an Ghoirt. Is furasta rochtain a fháil orainn agus tá comharthaí bóthair ó Bhealach Amach 16 ar mhótarbhealach an M18 nó trínár nÉirchód (H91 HF5X) a chur isteach i do ghaireas GPS.

Achair:

  • An Gort: 4 km/3 mhíle
  • Gaillimh: 35 km/22 míle
  • Inis: 30 km/18 míle
  • Luimneach: 65 km/40 míle ar an M18 ag An nGort
  • Baile Átha Cliath: 205 km/127 míle

Ar traein:

Téann seirbhís traenach Luimnigh/na Gaillimhe tríd an nGort. Beidh ort ansin tacsaí a eagrú ón nGort go Páirc na Cúile – timpeall 4 chiliméadar.
Tuilleadh eolais le fáil ó Iarnród Éireann www.irishrail.ie nó 353 (0)1 8366 222

Ar an mbus:

Stopann Bus Uimhir 51 ag freastal ar Ghaillimh/Inis/Aerfort na Sionainne/Luimneach/Corcaigh sa nGort. Beidh ort ansin tacsaí a eagrú ón nGort go Páirc na Cúile – timpeall 4 chiliméadar.
Tuilleadh eolais ó Bhus Éireann www.buseireann.ie Fón: Gaillimh +353 (0)91 562000


Amanna Oscailte Geata Tosaigh an Anaclann Dúlra

Samhradh: 08.00 go 19.30 ( le linn am coigilte sholas an lae )

Geimhreadh: 08.00 go 18.00


Amanna Oscailte Ionad Cuairteoirí Pháirc an Chúil, 2023

  • Tá Ionad Cuairteoirí Pháirc na Cúile ar oscailt faoi láthair Dé Céadaoin go Dé Domhnaigh 10am-5pm
  • Tá Seomraí Tae Pháirc na Cúile ar oscailt gach lá faoi láthair ó 10am-5pm
  • Tá áiseanna leithris, carrchlóis agus cosáin oscailte

 


Rudaí le tabhairt faoi deara agus tú ar cuairt…

Madraí

Ceadaítear madraí sa Anaclann Dúlra ach ní mór dóibh a bheith ar iall agus gach faecas a phiocadh suas agus a bhaint de réir ár bpolasaí Fág Gan Lorg.


Tinte & Beárbaiciú

Ní cheadaítear tinte agus Beárbaiciú áit ar bith sa Anaclann Dúlra.


Galar Lyme

Le haghaidh tuilleadh eolais féach: An Lárionad Faire um Chosaint Sláinte, leathanach do ghalar Lyme http://www.hpsc.ie/a-z/vectorborne/lymedisease/informationforthepublic/


Úsáid Drón

Ní cheadaíonn an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra úsáid dróin ar a gcuid réadmhaoine mura dtugtar cead sonrach é sin a dhéanamh. Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar na rialacháin náisiúnta agus treoir a bhaineann le hoibriú Dróin (Aerárthaí Beaga Gan Foireann), féach le do thoil ar na hacmhainní ar líne seo a leanas:


Teagmháil

An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta & Fiadhúlra

Anaclann Dúlra Pháirc na Cúile
An Gort
Co. na Gaillimhe
Éireann

Ionad Cuairteoirí

Ar oscailt gach lá 10am-5pm

Teileafón: 091 631 804

Ríomhphost: coolepark@npws.gov.ie

Facebook: Féach ar ár leathanach Facebook le haghaidh imeachtaí rialta agus nuashonruithe

Seomraí Tae Pháirc na Cúile

Ar oscailt gach lá 10am-5pm
Teileafón: 091 631 669
Ríomhphost: cooleparktearooms@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/CooleParkTearooms/