Léarscáileanna & Conair

Tá dhá chonair slímharcáilte ag Anaclann Dúlra Pháirc na Cúile. Tá léarscáileanna le fáil ar an láthair in aice leis an dá charrchlós nó is féidir iad a íoslódáil thíos. Tá bileog suímh a thugann eolas ar ghnéithe éagsúla faoin éiceolaíocht agus faoi stair na hanaclanna ar fáil ag an ionad cuairteoirí.

Conair Teaghlaigh

Conair tríd na Coillte

Is siúlóid éasca 1.75 km é an “Conair Teaghlaigh”, thar an suíomh ina raibh an teach tráth agus tríd an gharraí daingin chun an Crann síniúcháin a fheiceáil, le hinisealacha go leor de na scríbhneoirí cáiliúla a thug cuairt ar Chúil nuair a bhí an Bhantiarna Gregory ina cónaí ann. Leanann sé tríd an gcoillearnach agus tá radharc uaidh ar an abhainn agus ar an turlach. Críochnaíonn an chonair ag an Ionad Cuairteoirí ag dul thar chlós na fianna rua ar an mbealach.

Conair na Seacht gCoill

Tá Conair na Seacht gCoill 4.5km agus nascann sé na coillte éagsúla a bhfuil cáil orthu san fhilíocht ag W.B. Yeats. Téann an tsiúlóid thar láthair amhairc do Loch na Cúile agus stráice mór bogaigh. Téann an chonair níos doimhne isteach sa choillearnach agus ar an mbealach rachaidh tú thar iarsmaí d’oidhreacht thógtha na Cúile, cosúil leis an clós stábla, ballaí cloiche a tógadh den chéad uair san 18ú haois agus áith aoil. Ag brath ar an séasúr, b’fhéidir go bhfeicfeá cloigíní gorma, sabhaircíní agus sailchuacha, scréachóga agus snaganna, iora rua agus easóga, féileacáin agus snáthaidí móra, nó ealaí agus éin bhogaigh eile.

 


Páirc na Cúile

Íoslódáil leagan PDF de léarscáil chonair siúlóide Pháirc na Cúile.

Léarscáil Pháirc na Cúile

Gairealán

Íoslódáil leagan PDF de léarscáil chonair siúlóide na Cúile-Ghairealáin.

Léarscáil Ghairealáin