Amlíne

1768 Robert Gregory (1727-1810) Cheannaigh Cathaoirleach an East India Company 600 acra ó Oliver Martyn as Tul Aighre in aice láimhe

1770 Tógadh an teach de réir dearadh de chuid James Lewis ó Gibbs Manual

1776 Déanann Arthur Young cur síos in “A Tour of Ireland” go bhfuil na mílte ballaí á dtógáil agus freisin “Mr Gregory has a very noble nursery, from which he is making plantations, which will soon be of great ornament to the country”

1810 – 1839 Tagann Richard Gregory (dara mac Robert) i gcomharbas agus leanann sé air ag cur crann. Forbraíonn sé an leabharlann freisin agus déantar dealbh bhrád Maecenas a thabhairt ann ón Iodáil

1817 Rugadh William Gregory, an Ridire William ina dhiaidh sin, fear céile Augusta Persse

1839 Fuair Richard bás. Faigheann a dheartháir níos óige William an Chúil le hoidhreacht. Bhí sé ina Fho-Rúnaí in Éirinn agus bhí cónaí air i mBaile Átha Cliath don chuid is mó. Fuair sé bás in 1840 agus tagann Robert Gregory, athair an Ridire William i gcomharbas air

1842-47 Toghadh William Gregory mar Theachta Parlaiminte do Bhaile Átha Cliath

1847 Fuair Robert Gregory bás agus tagann a mhac William i gcomharba air

1850 Cuirtear feá taobh amuigh den gharraí daingean chun foscadh a sholáthar ón ngaoth agus ón mbáisteach ón iarthar

1851-57 Cuireadh iallach ar William dhá thrian den eastát a dhíol chun fiacha cearrbhachais a íoc

1853-56 Caitheann William am agus airgead le buaircínigh choimhthíocha a chur ina phéinteam, ó thuaidh den gharraí daingean

1852 Rugadh Isabelle Augusta Persse i gCreig an Róistigh, Cill Chríost, Co na Gaillimhe

1871-77 Ceapadh William Gregory ina Ghobharnóir ar Ceylon (Srí Lanca) áit a ndearnadh ridire de sa bhliain 1875

1880 Phós an Ridire William Gregory Isabella Augusta Persse

1881 Rugadh mac amháin dóibh, Robert Gregory

1892 Bás an Ridire William Gregory

1894 – 96 Leanann an Bhantiarna Gregory ag cur crann sa Chúil agus castar William Butler Yeats uirthi den chéad uair i Londain. Déanann sí cuimhní cinn a fir chéile nach maireann, an Ridire William Gregory a chur i gcrích agus a chur chun cinn

1897 Buaileann an Bhantiarna Gregory agus Yeats le chéile arís i Londain agus ansin ag Dúros, teach an Chunta de Basterot. Is ag an gcruinniú seo a thagann an smaoineamh maidir le gluaiseacht liteartha a fhorbairt. Caitheann Yeats am sa Chúil le linn an tsamhraidh freisin

1898 Ghrean WB Yeats a chuid inisealacha ar an gCrann Síniúcháin. Foilsítear alt leis an mBantiarna Gregory maidir le Crainn a chur in The Irish Homestead

1899 Bunaítear Amharclann Liteartha na hÉireann, Amharclann na Mainistreach ina dhiaidh sin

1904, an 27 Nollaig Osclaítear Amharclann na Mainistreach

1911 An chéad turas go Meiriceá

1909- 13 Breith garpháistí, lena n-áirítear Anne Gregory údar “Me & Nu, Childhood at Coole”

1918 Fuair Robert Gregory bás le linn an Chéad Chogaidh Dhomhanda

1927 Díolann iníon-chéile na Bantiarna Gregory, Margaret, an Chúil le Stát na hÉireann ag Margaret

1932, an 22 Bealtaine Fuair an Bhantiarna Gregory bás sa Chúil ag 80 bliain d’aois

1941 Leagtar an teach

1927 – 87 Faoi bhainistiú ag an tSeirbhís Foraoiseachta & déantar buaircínigh a fhásann go tapa a chur ann le haghaidh adhmaid tráchtála

1960idí Ar oscailt don phobal mar áis taitneamhachta

1983 Bunaítear Anaclann Dúlra na Cúile-Gharealáin

1987 – an lá atá inniu ann Á bainistiú ag an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta & Fiadhúlra le haghaidh úsáid caomhnaithe agus taitneamhachta poiblí

1992 Ionad Cuairteoirí Pháirc na Cúile ar oscailt don phobal

2014/15 Stop á chur le plandú adhmaid tráchtála de speicis aonair chun athghiniúint speiceas dúchasach a spreagadh agus chun bithéagsúlacht iomlán san anaclann dúlra a mhéadú